เกี่ยวกับเรา | YAKYYA : smn.co.th

บริษัท ศิริมานิต จำกัด
ผู้ผลิตดินน้ำมันที่มีบทบาทอย่างมาก
ในอุตสาหกรรมดินน้ำมันในประเทศใน
ฐานะที่เป็นผู้ผลิตดินน้ำมันรายแรก
ในประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณมากกว่า
40 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
เครื่องเขียนหลายหลากชนิด

-พัฒนาการของเด็ก 2-6 ขวบ
-การเล่น
-สติปัญญา
-อารมณ์และจิตใจ
-สังคม
-ภาษา
-กล้ามเนื้อ

มาตรฐาน มอก.

TISI 685-254

มาตรฐาน ISO

9001:2008

มาตรฐานแรงงาน

CPSIA

มาตรฐานยุโรป

EN71part 1,2,3,9,10,11

มาตรฐานอเมริกา

ASTM D-4236

มาตรฐานอเมริกา

ASTM F963

มาตรฐานออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

AS-N2ISO8124